คู่มือการบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ สาหรับสถานพยาบาล และคู่มือการวิเคราะห์รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แบบ Line listing (iBooks)

หมายเหตุ สำหรับอุปกรณ์ OS, iOS

เอกสารแนบ

hpvc_1_2_0_100554.zip

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 57
TH EN