ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสาร “ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ครั้งที่ 4/2558

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมกองควบคุมวัตถุเสพติด ชั้น 4 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 126
TH EN