ประชุมคณะทำงานประเมินสัญญาณอันตรายจากการใช้ยาสำหรับมนุษย์ด้านคลินิก ครั้งที่ 1/2558

วันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงานและวิชาการ ชั้น 4 อาคาร 5

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 180
TH EN