ประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ วันที่ 21 ธันวาคม 2564

– วิดีโอการประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ วันที่ 21 ธ.ค. 2564 (part 1)

– วิดีโอการประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ วันที่ 21 ธ.ค. 2564 (part 2)

– เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ วันที่ 21 ธ.ค. 2564 

https://drive.google.com/drive/folders/1nSUrmzESz3qxu3_8s9obWzKg4uYThe38

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 522
TH EN