ประเด็นคำถาม/ข้อสงสัย (FAQ) แนวทางสำหรับผู้ประกอบกำรในการรายงานผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค และรายงานการดำเนิน (version 2)

ประเด็นคำถาม/ข้อสงสัย (FAQ) แนวทางสำหรับผู้ประกอบกำรในการรายงานผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค และรายงานการดำเนิน (version 2)

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 176
TH EN