ประเด็นคำถาม/ข้อสงสัย (FAQ) แนวทางสำหรับผู้ประกอบการในการรายงานผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค และรายงานการดำเนินการแก้ไข

ประเด็นคำถาม/ข้อสงสัย (FAQ) แนวทางสำหรับผู้ประกอบการในการรายงานผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค และรายงานการดำเนินการแก้ไข

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 266
TH EN