ผลการประเมินเกณฑ์ตัวชี้วัดการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของโรงพยาบาลเครือข่าย ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 (เกณฑ์ อย. ปี 2555)

ผลการประเมินเกณฑ์ตัวชี้วัดการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของโรงพยาบาลเครือข่าย ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 (เกณฑ์ อย. ปี 2555)

ลการประเมินเกณฑ์ตัวชี้วัดการรายงาน ีงบ 65

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 1115
TH EN