ผลการประเมินเกณฑ์ตัวชี้วัดการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของโรงพยาบาลเครือข่าย ระหว่างเดือน 1 ต.ค.54 – 30 ก.ย.55 (เกณฑ์ อย. ปี 2555) ข้อมูล ณ วันที่ 16-10-2012

ผลการประเมินเกณฑ์ตัวชี้วัดการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของโรงพยาบาลเครือข่าย ระหว่างเดือน 1 ต.ค.54 – 30 ก.ย.55 (เกณฑ์ อย. ปี 2555) ข้อมูล ณ วันที่ 16-10-2012

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 162
TH EN