ผลการประเมินเกณฑ์ตัวชี้วัดการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของโรงพยาบาลเครือข่าย ระหว่างเดือน 1 ต.ค. 60 – 28 ก.พ. 61 (เกณฑ์ อย. ปี 2555)

ผลการประเมินเกณฑ์ตัวชี้วัดการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของโรงพยาบาลเครือข่าย ระหว่างเดือน 1 ต.ค. 60 – 28 ก.พ. 61 (เกณฑ์ อย. ปี 2555)

เอกสารแนบ

hpvc_5_19_0_100741.zip

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 124
TH EN