ผลการประเมินเกณฑ์ตัวชี้วัดการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของโรงพยาบาลเครือข่าย ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 (เกณฑ์ อย. ปี 2555)

ผลการประเมินเกณฑ์ตัวชี้วัดการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของโรงพยาบาลเครือข่าย ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 (เกณฑ์ อย. ปี 2555)

Attachments

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 571
TH EN