รายการยาที่เข้าตามหลักเกณฑ์ข้อ 2

รายการยาที่เข้าตามหลักเกณฑ์ข้อ 2
(ยาที่หน่วยงานกำกับดูแลยาของต่างประเทศประกาศว่าเป็นยาที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษที่พบทะเบียนในประเทศไทย)

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 105
TH EN