รายการยาที่เข้าตามหลักเกณฑ์ข้อ 5

รายการยาที่เข้าตามหลักเกณฑ์ข้อ 5
(ยาอื่นๆ ที่หน่วยงานอื่นขอความร่วมมือให้มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยเป็นพิเศษ)

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 80
TH EN