รายการยาที่เข้าตามหลักเกณฑ์ข้อ 4

รายการยาที่เข้าตามหลักเกณฑ์ข้อ 4
(ยาที่มีข้อมูลงานวิจัย หรือรายงานในไทยที่บ่งชี้ว่าอาจเป็นสัญญาณความเสี่ยงและผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานฯ /อนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง)

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 132
TH EN