รายการยาที่เข้าตามหลักเกณฑ์ข้อ 3

รายการยาที่เข้าตามหลักเกณฑ์ข้อ 3
(ยาใหม่ที่ได้รับอนุมัติทะเบียนแบบมีเงื่อนไขที่จัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ความเสี่ยงระดับ 1 และระดับ 2)

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 172
TH EN