รายชื่อบริษัทที่ดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง (RMP) ของยา Epoetin alfa (มกราคม-เมษายน 2564)

รายชื่อบริษัทที่ดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง (RMP) ของยา Epoetin alfa (มกราคม-เมษายน 2564) ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564

ลำดับ            ชื่อการค้า                        ความแรง                                                      ผู้รับอนุญาต                                                                   สถานะ

  1        Binocrit (B)                     10000, 40000 IU                               บริษัทโนวาร์ติส
(ประเทศไทย) จำกัด       
                           ยังไม่ส่งรายงานความคืบหน้า

  2        Epiao                      2000, 3000, 4000, 10000 IU              บริษัทเอ็ม แอนด์ เอ็ช
แมนูแฟคเจอริ่ง  จำกัด                   
         ยังไม่ส่งรายงานความคืบหน้า

  3        Epokine (B)                        2000, 4000 IU                                        บริษัทอาร์เอ็กซ์  จำกัด                                                  ยังไม่ส่งรายงานความคืบหน้า

  4        Eporon (B)                              4000 IU                                    บริษัท เอฟ.ซี.พี จำกัด แห่งประเทศไทย                                 ยังไม่ส่งรายงานความคืบหน้า

  5        Eposis (B)                        4000, 10000 IU                        บริษัทแดวูง
ฟาร์มาซูทิคอล(ไทยแลนด์)  จำกัด             
              ยังไม่ส่งรายงานความคืบหน้า

  6        Eprex (B)                  2000, 10000, 40000 IU                         บริษัทแจนเซ่น-ซีแลก  จำกัด                                          ส่งแผนจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว

  7        Espogen (B)                4000, 10000 IU                       บริษัทแอลจี
ไลฟ์ ไซเอนเซส (ประเทศไทย) จำกัด                ส่งรายงานความคืบหน้า
ประจำเดือน พ.ค. 64 

                                                                                                                                                                                                                       เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 64

  8        Hema-plus (B)      2000, 4000, 5000, 10000 IU                           บริษัทเอเพ็กซ์เซล่า  จำกัด                    ส่งรายงานความคืบหน้าของวันที่ 16 ธ.ค.63–31 พ.ค.64  

                                                                                                                                                                                                                       เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 64

  9       Hemax (B)             1000, 2000, 3000, 4000, 10000 IU                บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์  จำกัด (มหาชน)                           ยังไม่ส่งรายงานความคืบหน้า

 10      Hypercrit (B)         1000, 2000, 3000, 4000, 10000 IU                  บริษัทคอสม่า
เมดิคอล  จำกัด     
                ส่งรายงานความคืบหน้าของเดือน ม.ค.-เม.ย. 64

                                                                                                                                                                                                                       เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 64

 11      Renogen (B)                            4000 IU                                             บริษัทเกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด                  ส่งรายงานความคืบหน้าของเดือน ก.พ.-พ.ค. 63

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 100
TH EN