slot qris slot jepang slot dana https://gugustugas.riau.go.id/depan/thai/ https://filsafat.ust.ac.id/cgi-bin/server-luar/ https://fkip.ust.ac.id/wp-includes/luar-negeri/ https://journal.unisan.ac.id/docs/manual/situs-luar/ slot thailand https://elatar-bppsdm.kkp.go.id/uploads/ akun slot gacor https://journal.unisan.ac.id/docs/server-luar/ https://pasukan-zeus.online/ https://zeus-star.online/ zeus379
รายชื่อบริษัทที่ดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง (RMP) ของยา Epoetin alfa (พฤษภาคม-สิงหาคม 2564) – ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

รายชื่อบริษัทที่ดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง (RMP) ของยา Epoetin alfa (พฤษภาคม-สิงหาคม 2564)

รายชื่อบริษัทที่ดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง (RMP) ของยา Epoetin alfa (พฤษภาคม-สิงหาคม 2564) ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2564

ลำดับ            ชื่อการค้า                        ความแรง                                                      ผู้รับอนุญาต                                                                   สถานะ

  1        Binocrit (B)                     1000040000 IU                               บริษัทโนวาร์ติส (ประเทศไทย) จำกัด                                  ยังไม่ส่งรายงานความคืบหน้า

  2        Epiao                      20003000400010000 IU              บริษัทเอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง  จำกัด                            ยังไม่ส่งรายงานความคืบหน้า

  3        Epokine (B)                        20004000 IU                                        บริษัทอาร์เอ็กซ์  จำกัด                                                  ยังไม่ส่งรายงานความคืบหน้า

  4        Eporon (B)                              4000 IU                                    บริษัท เอฟ.ซี.พี จำกัด แห่งประเทศไทย                                 ยังไม่ส่งรายงานความคืบหน้า

  5        Eposis (B)                        400010000 IU                        บริษัทแดวูง ฟาร์มาซูทิคอล(ไทยแลนด์)  จำกัด                            ยังไม่ส่งรายงานความคืบหน้า

  6        Eprex (B)                  20001000040000 IU                         บริษัทแจนเซ่น-ซีแลก  จำกัด                                     ส่งรายงานความคืบหน้าประจำเดือน ก.ย. 64

                                                                                                                                                                                                                       เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 64

  7        Espogen (B)                400010000 IU                       บริษัทแอลจี ไลฟ์ ไซเอนเซส (ประเทศไทย) จำกัด                ส่งรายงานความคืบหน้าประจำเดือน ก.ย. 64 

                                                                                                                                                                                                                       เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 64

  8        Hema-plus (B)      20004000500010000 IU                           บริษัทเอเพ็กซ์เซล่า  จำกัด                    ส่งรายงานความคืบหน้าของวันที่ 16 ธ.ค.63–31 พ.ค.64  

                                                                                                                                                                                                                       เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 64

  9       Hemax (B)             100020003000400010000 IU                บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์  จำกัด (มหาชน)                           ยังไม่ส่งรายงานความคืบหน้า

 10      Hypercrit (B)         100020003000400010000 IU                  บริษัทคอสม่า เมดิคอล  จำกัด                      ส่งรายงานความคืบหน้าของเดือน พ.ค.-ส.ค. 64

                                                                                                                                                                                                                       เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 64

 11      Renogen (B)                            4000 IU                                             บริษัทเกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด                  ส่งรายงานความคืบหน้าของเดือน ก.พ.-พ.ค. 63

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 138
TH EN