รายชื่อบริษัทที่ดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง (RMP) ของยา Epoetin alfa (ข้อมูลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ลำดับ ชื่อการค้า ความแรง ผู้รับอนุญาต สถานะ
1 Binocrit (B) 10000, 40000 IU บริษัทโนวาร์ติส (ประเทศไทย) จำกัด ยังไม่ส่งรายงานความคืบหน้า
2 Epiao 2000, 3000, 4000, 10000 IU บริษัทเอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง  จำกัด ยังไม่ส่งรายงานความคืบหน้า
3 Epokine (B) 2000, 4000 IU บริษัทอาร์เอ็กซ์  จำกัด ส่งรายงานความคืบหน้าประจำปี 2565: มกราคม-มิถุนายน                            เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 65
4 Eporon (B) 4000 IU บริษัท เอฟ.ซี.พี จำกัด แห่งประเทศไทย ยังไม่ส่งรายงานความคืบหน้า
5 Eposis (B) 4000, 10000 IU บริษัทแดวูง ฟาร์มาซูทิคอล(ไทยแลนด์)  จำกัด ยังไม่ส่งรายงานความคืบหน้า
6 Eprex (B) 2000, 10000, 40000 IU บริษัทแจนเซ่น-ซีแลก  จำกัด ส่งรายงานความคืบหน้าประจำเดือน ม.ค. 66          เมื่อวันที่  13 ม.ค. 66
7 Espogen (B) 4000, 10000 IU บริษัทแอลจี ไลฟ์ ไซเอนเซส (ประเทศไทย) จำกัด ส่งรายงานความคืบหน้า  ครั้งที่ 10                                  ประจำเดือน ม.ค. 66          เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 66
8 Hema-plus (B) 2000, 4000, 5000, 10000 IU บริษัทเอเพ็กซ์เซล่า  จำกัด ส่งรายงานความคืบหน้า ของวันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 65  เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 66
9 Hemax (B) 1000, 2000, 3000, 4000, 10000 IU บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์  จำกัด (มหาชน) ยังไม่ส่งรายงานความคืบหน้า
10 Hypercrit (B) 1000, 2000, 3000, 4000, 10000 IU บริษัทคอสม่า เมดิคอล  จำกัด ส่งรายงานความคืบหน้าของเดือน 1 ก.ย.- 31 ธ.ค. 65    เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 66
11 Renogen (B) 4000 IU บริษัทเกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ส่งรายงานความคืบหน้าของเดือน ก.พ.-พ.ค. 63
สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 315
TH EN