รายชื่อบริษัทที่ดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง (RMP) ของยา Epoetin alfa (ข้อมูลวันที่ 18 กรกฎาคม 2566)

ลำดับ ชื่อการค้า ความแรง ผู้รับอนุญาต สถานะ
1 Binocrit (B) 10000, 40000 IU บริษัทโนวาร์ติส (ประเทศไทย) จำกัด ยังไม่ส่งรายงานความคืบหน้า
2 Epiao 2000, 3000, 4000, 10000 IU บริษัทเอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง  จำกัด ยังไม่ส่งรายงานความคืบหน้า
3 Epokine (B) 2000, 4000 IU บริษัทอาร์เอ็กซ์  จำกัด ส่งรายงานความคืบหน้า
ครั้งที่ 1/2566: มิ.ย. 65 – มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 66
4 Eporon (B) 4000 IU บริษัท เอฟ.ซี.พี จำกัด แห่งประเทศไทย ยังไม่ส่งรายงานความคืบหน้า
5 Eposis (B) 4000, 10000 IU บริษัทแดวูง ฟาร์มาซูทิคอล(ไทยแลนด์)  จำกัด ยังไม่ส่งรายงานความคืบหน้า
6 Eprex (B) 2000, 10000, 40000 IU บริษัทแจนเซ่น-ซีแลก  จำกัด ส่งรายงานความคืบหน้าประจำเดือน ม.ค. 66          เมื่อวันที่  13 ม.ค. 66
7 Espogen (B) 4000, 10000 IU บริษัทแอลจี ไลฟ์ ไซเอนเซส (ประเทศไทย) จำกัด ส่งรายงานความคืบหน้า ครั้งที่ 11
ประจำเดือน พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 66
8 Hema-plus (B) 2000, 4000, 5000, 10000 IU บริษัทเอเพ็กซ์เซล่า  จำกัด ส่งรายงานความคืบหน้า ของวันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 66
9 Hemax (B) 1000, 2000, 3000, 4000, 10000 IU บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์  จำกัด (มหาชน) ยังไม่ส่งรายงานความคืบหน้า
10 Hypercrit (B) 1000, 2000, 3000, 4000, 10000 IU บริษัทคอสม่า เมดิคอล  จำกัด ส่งรายงานความคืบหน้า
ของเดือน 1 ม.ค.- 30 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 66
11 Renogen (B) 4000 IU บริษัทเกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ส่งรายงานความคืบหน้าของเดือน ก.พ.-พ.ค. 63
สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 512
TH EN