วิธีการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ผลิตภัณฑ์กัญชาผ่านทางเว็บไซต์ สำหรับประชาชนทั่วไป

วิธีการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ผลิตภัณฑ์กัญชาผ่านทางเว็บไซต์ สำหรับประชาชนทั่วไป

 1. เข้าเว็บไซต์ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ https://hpvcth.fda.moph.go.th/ แล้วเลือกที่ “รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากผู้บริโภค” หรือ เข้าที่เว็บไซต์ https://hpvcth.fda.moph.go.th/report_type_form/
 2. ใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้
  • วันที่รายงาน
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ ให้เลือกว่า “อื่นๆ”
  • ส่วนที่ 1 ข้อมูลแจ้งรายงาน ให้กรอกรายละเอียดของผู้แจ้งข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์
  • ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปผู้ได้รับผลกระทบ ให้กรอกรายละเอียดของผู้ที่เกิดเหตุการณ์ เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ ประวัติโรคประจำตัว ประวัติการแพ้ยา/แพ้อาหาร
  • ส่วนที่ 3 ข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้กรอกข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ได้แก่
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ เช่น ใบกัญชา อาหารที่ผสมกัญชา เครื่องดื่มที่ผสมกัญชา
 • ขนาดและวิธีใช้ เช่น ใช้สูบ ใช้รับประทาน ใช้ดื่ม
 • วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มใช้ และหยุดใช้
 • สาเหตุที่ใช้ผลิตภัณฑ์
 • แหล่งที่ได้รับผลิตภัณฑ์
  • ส่วนที่ 4 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ให้กรอกรายละเอียดและความร้ายแรงของอาการที่เกิดขึ้น เลือกผลลัพธ์ของอาการ
 1. กดบันทึก

ิธีการรายงาน Ae ัญชา ำหรับประชาชนทั่วไป

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 675
TH EN