สรุปการแจ้งเตือนความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากเครือข่ายอาเซียน (ASEAN Post Marketing Alerting System: PMAS) ประจำวันที่ 31 มกราคม 2566

ประเภทผลิตภัณฑ์

ยาแผนปัจจุบัน

ประเทศที่แจ้งเตือน

ฟิลิปปินส์

สาระสำคัญ

องค์การอาหารและยา ประเทศฟิลิปปินส์ แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังผลิตภัณฑ์ยาปลอม 4 รายการ ได้แก่

1) Biogesic® (Paracetamol 500 mg)

2) Medicol® Advance (Ibuprofen 200 mg)

3) Kremil-S® (Aluminum Hydroxide 178 mg / Magnesium Hydroxide 233 mg / Simeticone 30 mg) รุ่นการผลิต U616350 วันที่หมดอายุ JAN 2023 ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท UNILAB, Inc., Philippines

4) Solmux® (Carbocisteine 500 mg)

ข้อมูลสำคัญในประเทศไทย

     1.ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์รายการที่ 1,2 และ 4 ส่วนรายการที่ 3 Kremil-S® พบการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย เลขทะเบียน 2A 514/53 ผู้รับอนุญาต คือ บริษัท ยูนิแล็บ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด

     2.ไม่พบการขายทางอินเตอร์เน็ตของประเทศไทยสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

     3.ทีม SAT กองยา แจ้งว่ายา Kremil-S ตามที่ PMAS แจ้งเป็นยาผลิตในฟิลิปปินส์ สำหรับยาตามทะเบียน 2A 514/53 เป็นยาที่ผลิตในประเทศไทย และสูตรตำรับต่างกัน ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

แหล่งที่มาของข้อมูล

https://www.fda.gov.ph/wp-content/uploads/2023/01/FDA-Advisory-No.2023-0150.pdf

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 35
TH EN