สรุปการแจ้งเตือนความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากเครือข่ายอาเซียน (ASEAN Post Marketing Alerting System: PMAS) ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทผลิตภัณฑ์

ยา เสริมอาหาร สมุนไพร

ประเทศที่แจ้งเตือน

มาเลเซีย

สาระสำคัญ

National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA) ประเทศมาเลเซีย เรียกคืนผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 9 รายการ เนื่องจากปัญหาคุณภาพ ดังต่อไปนี้

1.ผลิตภัณฑ์ยา 1 รายการ ได้แก่ Encardil Tablet 10mg (Enalapril maleate 10mg)

2.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 3 รายการ ได้แก่

2.1 Michelle Lazar Alpha Lipoic Acid 50mg/ml

2.2 Ash II Aquacore Powder

2.3 Janipro Prebiotic & Probiotics Labbgg Capsule

3.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 5 รายการ ได้แก่

3.1 San Zhong Kui Jian Tang Extract Granules Sun Ten

3.2 Three Oranges Brand Ke Ou Du Tong San (Serbuk Ubat)

3.3 Jun Ging Pills

3.4 Sanjin Tablets 260mg

3.5 Kingers Ginger Plus Foot Patch

ข้อมูลสำคัญในประเทศไทย

ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศไทยและไม่พบการขายบนอินเตอร์เน็ตของประเทศไทย

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 91
TH EN