สรุปการแจ้งเตือนความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากเครือข่ายอาเซียน (ASEAN Post Marketing Alerting System: PMAS) ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทผลิตภัณฑ์

เครื่องสำอาง

ประเทศที่แจ้งเตือน

มาเลเซีย

สาระสำคัญ

National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA) ประเทศมาเลเซีย ยกเลิกการจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1.Karisma Turmeric Booster Cream และ 2.Flashhskinzz Treatment Cream เนื่องจากพบการปลอมปนสารปรอท

ข้อมูลสำคัญในประเทศไทย

ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศไทยและไม่พบการขายบนอินเตอร์เน็ตของประเทศไทย

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 23
TH EN