สรุปการแจ้งเตือนความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากเครือข่ายอาเซียน (ASEAN Post Marketing Alerting System: PMAS) ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2566

ประเภทผลิตภัณฑ์

ยา

ประเทศที่แจ้งเตือน

มาเลเซีย

สาระสำคัญ

National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA) ประเทศมาเลเซีย เรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา จำนวน 3รายการ ได้แก่ (1) Gabata 300 (Gabapentin Capsules USP 300mg), (2) Storvas C 20mg Tablet (Atorvastatin Calcium) และ (3) Storvas C 40mg Tablet (Atorvastatin Calcium) เนื่องจากพบปัญหาคุณภาพ

ข้อมูลสำคัญในประเทศไทย

ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศไทยและไม่พบการขายบนอินเตอร์เน็ตของประเทศไทย

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 96
TH EN