สรุปการแจ้งเตือนความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากเครือข่ายอาเซียน (ASEAN Post Marketing Alerting System: PMAS) ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2566

ประเภทผลิตภัณฑ์

ยา

ประเทศที่แจ้งเตือน

สิงคโปร์

สาระสำคัญ

Health Science Authorities (HSA) ประเทศสิงคโปร์ เรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา Haloperidol-neuraxpharm® (decanoate 100 mg/mL, 5 x 1 mL, solution for injection) เนื่องจากตกมาตรฐานด้านคุณภาพ

ข้อมูลสำคัญในประเทศไทย

ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศไทยและไม่พบการขายบนอินเตอร์เน็ตของประเทศไทย

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 108
TH EN