สรุปการแจ้งเตือนความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากเครือข่ายอาเซียน (ASEAN Post Marketing Alerting System: PMAS) ประจำวันที่ 30 มกราคม 2566

ประเภทผลิตภัณฑ์

ยาแผนปัจจุบัน (วัคซีน)

ประเทศที่แจ้งเตือน

ฟิลิปปินส์

สาระสำคัญ

องค์การอาหารและยา ประเทศฟิลิปปินส์ แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังผลิตภัณฑ์ยาปลอม 3 รายการ ได้แก่

     1) Vaxirab N (rabies vaccine) รุ่นการผลิต Vial: RV00020, Ampule: AMU1010 ที่ผลิตโดยบริษัท Cadila Healthcare Limited, India และจัดจำหน่ายโดยบริษัท Zydus Healthcare Philippines, Inc.

     2) Speeda (Purified Rabies Vaccine (Vero Cell) 2.5 I.U. and 0.5 mL Diluent) รุ่นการผลิต 202106207AY ผลิตโดยบริษัท Liaoning Cheng Da Biotechnology Co, Ltd ประเทศจีน และจัดจำหน่ายโดยบริษัท Pharma-Surrey International, Inc, Philippines

     3) Equirab (Anti-rabies Serum 200 I.U./mL) รุ่นการผลิต A06822010, A02721016, A02721012 และ A02721009 ผลิตโดยบริษัท LBHARAT SERUMS AND VACCINES LIMITED, INDIA และจัดจำหน่ายโดยบริษัท BSV Bioscience Philippines Inc.

ข้อมูลสำคัญในประเทศไทย

     1.ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ Vaxirab N ในประเทศไทย แต่พบการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์ที่เหลือ 2 รายการ ได้แก่

          1.1 Speeda (Purified Rabies Vaccine (Vero Cell) เลขทะเบียน 1C 5/57 (B)

          1.2 Equirab (Anti-rabies Serum 200 I.U./mL) เลขทะเบียน 1C 1/61 (B)

     2.ไม่พบการขายทางอินเตอร์เน็ตของประเทศไทยสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

     3.ทีม SAT กองยา ได้ประสานเบื้องต้นไปยังบริษัทรับอนุญาตแล้ว ยังไม่พบการนำเข้ารุ่นการผลิตที่พบว่าปลอม

แหล่งที่มาของข้อมูล

1.แบบรายงาน PMAS

2.FDA-Advisory-No.2023-0148.pdf,

3.FDA-Advisory-No.2023-0057.pdf

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 206
TH EN