สรุปข่าวความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

สรุปข่าวความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 รวม 25 เรื่อง โดยแบ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา 12 เรื่อง เครื่องมือแพทย์ 12 เรื่อง และอาหาร 1 เรื่อง  ดังนี้

1. Hong Thai Foods Corp Issues Allergy Alert on Undeclared Milk Allergens in Golden Boy Custard Muffin Original 

2. WishGarden Herbs Issues Voluntary National Recall of 46 Units of Happy Ducts Compress Due to Bacterial Contamination 

3. Baxter Healthcare Recalls Baxter SIGMA Spectrum Infusion Pumps with Master Drug Library (Versions 6 and 8) and Spectrum IQ Infusion Systems with Dose IQ Safety Software Due to Unplanned Shutdown Issues  

4. Revision of Precautions (No.318) 

5. MPM Medical LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Regenecare HA Hydrogel Due to Burkholderia cepecia Contamination 

6. WishGarden Herbs Issues Voluntary Nationwide Recall of Cord Care and Goldenseal Powder Due to Bacterial Contamination 

7. Field Safety Notice – Urgent Medical Device Recall AXIOS Stent and Electrocautery – Enhanced Delivery System, and Hot AXIOS Stent and Electrocautery – Enhanced Delivery System 

8. Revision of Precautions 

9. Antidepressant utilisation and risk of suicide in young people 

10. Risk of drug-induced liver injury associated with the use of pirfenidone 

11. Advisory on restriction on the use of montelukast and neuropsychiatric effects 

12. Class I Hazard Alert – EMBLEM S-ICD Subcutaneous Electrode (Model 3501) 

13. Safety advisory – Use of face masks during MRI examinations 

14. Class 2 Medicines Recall: Merck Sharp & Dohme Limited, Zerbaxa 1g/0.5g Powder for Concentrate for Solution for Infusion, EL (20)A/60 

15. Class I Product Defect Correction – Rotor Bearing Screws for Nuclear Medicine Systems 

16. Urgent Recall Notice – CIRRUS2 NEBULISER, ADULT, INTERSURGICAL ECOLITE MASK KIT WITH TUBE, 2.1M 

17. URGENT: MEDICAL DEVICE VOLUNTARY RECALL – AXS Universal Aspiration Tubing 

18. Urgent Field Safety Notice – Antibiotic Impregnated (ARES?) Catheters 

19. Urgent Field Safety Notice – Delta? Neonatal Valves 

20. Tenofovir Disoproxil Emtricitabine Mylan 300/200 Recall – potential for split tablets to lead to ineffective dose 

21. Zostavax vaccine Safety advisory – risk of infection with the vaccine virus 

22. Cook Medical Recalls Flexor Check-Flo Introducers and Flexor Tuohy-Borst Side-Arm Introducers Due to Separation in Device 

23. Class I Recall – Quadrox-I Pediatric Oxygenator HMO 31000 with Pediatric Venous Hardshell Cardiotomy Reservoir VHK 31000 

24. RECALL – TLAB Transjugular Liver Biopsy System 

25. REMOVAL – Multiple Sterile Zimmer Biomet Products

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 85
TH EN