สรุปข่าวความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำเดือน มกราคม 2564

สรุปข่าวความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำเดือน มกราคม 2564 จำนวน 18 เรื่อง โดยแบ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา 14 เรื่อง และเครื่องมือแพทย์ 4 เรื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 94
TH EN