สรุปข่าวความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม 2565

หัวข้อข่าว

Lucas’ Papaw Ointment: Consumer Level Recall – Potential microbial contamination of certain batches

ประเภทผลิตภัณฑ์

เครื่องสำอางac

สาระสำคัญของข่าว

หน่วยงาน TGA ประเทศออสเตรเลียแจ้งเรียกคืนผลิตภัณฑ์ Lucas’ Papaw Ointment ของบริษัท Papaw Remedies เนื่องจากพบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ โดย bacth number ที่ได้รับผลกระทบสามารถดูได้ที่ https://www.tga.gov.au/alert/lucas-papaw-ointment

ข้อมูลทะเบียนในไทย

ไม่พบการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ข้อมูลสำคัญในประเทศไทย

จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบทะเบียนของสำนักงานฯ พบว่าสถานะใบรับจดแจ้ง LUCAS’ PAPAW โดย บริษัท ดี วิง (ประเทศไทย) จำกัด สิ้นสภาพแล้ว ทั้งนี้สำนักงานฯได้มีการเฝ้าระวังการโฆษณาจำหน่ายทางออนไลน์และเฝ้าระวังการนำเข้าผลิตภัณฑ์ฯแล้ว

แหล่งที่มาของข่าว

https://www.tga.gov.au/alert/lucas-papaw-ointment

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 95
TH EN