สรุปข่าวความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565

หัวข้อข่าว

Edgewell Personal Care Issues Voluntary Nationwide Recall of Banana Boat Hair & Scalp Sunscreen Due to the Presence of Benzene

ประเภทผลิตภัณฑ์

เครื่องสำอาง

สาระสำคัญของข่าว

หน่วยงาน US FDA แจ้งว่า บริษัท Edgewell Personal Care Company ได้เรียกคืนผลิตภัณฑ์ “Banana Boat Hair & Scalp Sunscreen Spray SPF 30” lot  20016AF,  20084BF และ 21139AF เนื่องจากพบสาร benzene  ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง จำนวนเล็กน้อยในบางตัวอย่าง

ข้อมูลทะเบียนในไทย

ไม่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ข้อมูลสำคัญในประเทศไทย

จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ตามข่าว และไม่พบการโฆษณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในเว็บไซต์ https://shopee.co.th และ https://www.lazada.co.th

แหล่งที่มาของข่าว

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/edgewell-personal-care-issues-voluntary-nationwide-recall-banana-boat-hair-scalp-sunscreen-due

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 47
TH EN