สรุปข่าวความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำวันที่ 14 กันยายน 2565

1. หัวข้อข่าว

Recall of Neomycin Sulfate 500mg Tablets

ประเภทผลิตภัณฑ์

ยา

สาระสำคัญของข่าว

หน่วยงาน HSA ประเทศสิงคโปร์ แจ้งเรียกคืนยา Neomycin Sulfate 500mg Tablets Batch No. 3007746, 3007829โดยสมัครใจของบริษัท Pharm-D Singapore Pte Ltd และ Medipharm Pte Ltd เนื่องจากตรวจพบสิ่งแปลกปลอมผสมในตำรับ

ข้อมูลทะเบียนในไทย

ไม่พบการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

แหล่งที่มาของข่าว

https://www.hsa.gov.sg/announcements/product-recall/recall-of-neomycin-sulfate-500mg-tablets

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 66
TH EN