สรุปข่าวความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

1. หัวข้อข่าว

Omnipod DASH Personal Diabetes Manager (PDM) Product Defect Correction

ประเภทผลิตภัณฑ์

เครื่องมือแพทย์

สาระสำคัญของข่าว

หน่วยงาน TGA ประเทศออสเตรเลียแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเครื่องมือแพทย์ Omnipod DASH Personal Diabetes Manager (PDM)  ซึ่งเป็นเครื่องมือการปั๊มอินซูลิน ของบริษัท INSULET AUSTRALIA PTY LTD เนื่องจากพบปัญหาเกี่ยวกับการเสื่อมของแบตเตอรี่โดยมีของเหลวรั่วไหลออกมาและอาจเกิดความร้อนสูงจนลุกไหม้ระหว่างใช้งาน ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงได้

ข้อมูลทะเบียนในไทย

ไม่พบการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ข้อมูลสำคัญในประเทศไทย

จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียนของสำนักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ของดังกล่าวในประเทศไทย

แหล่งที่มาของข่าว

https://apps.tga.gov.au/Prod/sara/arn-detail.aspx?k=RC-2022-RN-01321-1

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 25
TH EN