สรุปข่าวความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

1. หัวข้อข่าว

Tiramisu Twist Cookies recalled due to undeclared almond and hazelnut

ประเภทผลิตภัณฑ์

อาหาร

สาระสำคัญของข่าว

ข่าวคือ หน่วยงาน Health Canada  แจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ Tiramisu Twist Cookies เนื่องจากตรวจพบมีส่วนผสมของอัลมอนด์และเฮเซลนัทในผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้ระบุในฉลาก

ข้อมูลทะเบียนในไทย

ไม่พบการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ข้อมูลสำคัญในประเทศไทย

จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียนของสำนักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ของดังกล่าวในประเทศไทย

แหล่งที่มาของข่าว

https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/tiramisu-twist-cookies-recalled-due-undeclared-almond-and-hazelnut

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 22
TH EN