สรุปข่าวความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

1. หัวข้อข่าว

Detox + Debloat Consumer Level Recall – Missing warning statements

ประเภทผลิตภัณฑ์

ยา

สาระสำคัญของข่าว

หน่วยงาน TGA ประเทศออสเตรเลีย แจ้งข้อมูลการเรียกคืนยา Detox + Debloat ของบริษัท JSHealth Vitamins เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนประกอบของสาร Foeniculum vulgare ซึ่งขาดข้อความคำเตือนเกี่ยวกับข้อห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และข้อควรระวังในการใช้สำหรับเด็กอายุตำหว่า 12 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน

batch numbers: B23434, B23441, B23462, B23463, B23485, B211091, B211111, B211161, B211231, B211341

ข้อมูลทะเบียนในไทย

ไม่พบการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ข้อมูลสำคัญในประเทศไทย

จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียนของสำนักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ของดังกล่าวในประเทศไทย

แหล่งที่มาของข่าว

https://www.tga.gov.au/safety/product-recalls/detox-debloat

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 23
TH EN