สรุปข่าวความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

1. หัวข้อข่าว

Comercializadora PepsiCo S. de R.L. de C.V. Issues Voluntary Recall of Gamesa® Arcoiris Marshmallow Cookies Due to Possible Health Risk

ประเภทผลิตภัณฑ์

อาหาร

สาระสำคัญของข่าว

    หน่วยงาน US.FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งข้อมูลการเรียกคืนคุกกี้ Gamesa® Arcoiris Marshmallow Cookies ของบริษัท Comercializadora PepsiCo S. de R.L. de C.V. โดยสมัครใจ เนื่องจากพบการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella จากการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนการผลิตของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ได้

ข้อมูลทะเบียนในไทย

ไม่พบการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ข้อมูลสำคัญในประเทศไทย

จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียนของสำนักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ของดังกล่าวในประเทศไทย

แหล่งที่มาของข่าว

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/comercializadora-pepsico-s-de-rl-de-cv-issues-voluntary-recall-gamesar-arcoiris-marshmallow-cookies

2. หัวข้อข่าว

Teleflex Recalls Iso-Gard Filter S for Risk of Splitting or Detaching That May Cause Leakage and Insufficient Air Supply to Patients Possible Health Risk

ประเภทผลิตภัณฑ์

เครื่องมือแพทย์

สาระสำคัญของข่าว

    หน่วยงาน US.FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งข้อมูลการเรียกคืนเครื่องมือแพทย์ Iso-Gard Filter S ของบริษัท Teleflex ซึ่งเป็นตัวกรองทีใช้ในเครืองให้ออกซิเจน เนื่องจากพบการแยกหรือหลุดออกของตัวกรองจากเครื่อง ซึงอาจส่งผลต่อการได้รับออกซิเจนของผู้ป่วย และเพิ่มความเสียงต่อการติดเชื้อได้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน

Product Name: Iso-Gard Filter S

Distribution Dates: Sep 1, 2020 to Jul 5, 2022

Devices Recalled in the U.S.: 60,500

Date Initiated by Firm: Aug 26, 2022

ข้อมูลทะเบียนในไทย

ไม่พบการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ข้อมูลสำคัญในประเทศไทย

จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียนของสำนักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ของดังกล่าวในประเทศไทย

แหล่งที่มาของข่าว

https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/teleflex-recalls-iso-gard-filter-s-risk-splitting-or-detaching-may-cause-leakage-and-insufficient

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 40
TH EN