สรุปข่าวความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

1. หัวข้อข่าว

Emblem MRI S-ICD PG :Health product recall

ประเภทผลิตภัณฑ์

เครื่องมือแพทย์

สาระสำคัญของข่าว

    หน่วยงาน Health Canada ประเทศแคนาดา แจ้งข้อมูลการเรียกคืนเครื่องมือแพทย์ Emblem MRI S-ICD PG ของบริษัท BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION ซึ่งเป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบฝัง เนื่องจากพบการระบุเวลาที่เหลือของความจุแบตเตอร์รี่ไม่ถูกต้อง

ข้อมูลทะเบียนในไทย

ไม่พบการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ข้อมูลสำคัญในประเทศไทย

จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียนของสำนักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ของดังกล่าวในประเทศไทย

แหล่งที่มาของข่าว

https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/emblem-mri-s-icd-pg

2. หัวข้อข่าว

DBL Vancomycin (vancomycin hydrochloride) 500 mg vial Medicine Recall

ประเภทผลิตภัณฑ์

ยา

สาระสำคัญของข่าว

    หน่วยงาน TGA ประเทศออสเตรเลีย แจ้งข้อมูลการเรียกคืนยา vancomycin hydrochloride ของบริษัท Pfizer Australia Pty Ltd เนื่องจากพบค่า stability ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ข้อมูลทะเบียนในไทย

ไม่พบการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ข้อมูลสำคัญในประเทศไทย

จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียนของสำนักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ของดังกล่าวในประเทศไทย

แหล่งที่มาของข่าว

https://apps.tga.gov.au/Prod/sara/arn-detail.aspx?k=RC-2022-RN-01367-1

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 51
TH EN