สรุปข่าวความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

หัวข้อข่าวที่ 1

nanoMaterials Discovery Corporation Issues Voluntary Nationwide Recall of its Alcohol Antiseptic 80% Alcohol Solution

ประเภทผลิตภัณฑ์

เครื่องสำอาง

สาระสำคัญของข่าว

หน่วยงาน US FDA แจ้งข้อมูลการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ Alcohol Antiseptic 80% Solution ยี่ห้อ Snowy Range Blue ของบริษัท nanoMaterials Discovery Corporationเนื่องจากตรวจพบ methanol

ข้อมูลทะเบียนในไทย

ไม่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ข้อมูลสำคัญในประเทศไทย

จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

แหล่งที่มาของข่าว

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/nanomaterials-discovery-corporation-issues-voluntary-nationwide-recall-its-alcohol-antiseptic-80

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 45
TH EN