สรุปข่าวความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

1. หัวข้อข่าว

Laboratoire Suisse Probiotic; Out of specification – bacterial count

ประเภทผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร

สาระสำคัญของข่าว

หน่วยงาน Health Canada ประเทศแคนาดา แจ้งเรียกคืนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชื่อ Probiotic strong 20 Billion capsules และ Probiotic extra strength 50 Billion capsules ของบริษัท  Laboratoire Suisse เนื่องจากพบว่า มีจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดไม่เป็นไปตามข้อกำหนด รวมทั้งแนะนำให้ผู้บริโภคปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ก่อนหยุดใช้หรือหากมีข้อกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ

1) Probiotic strong 20 Billion capsules:

Lot numbers: 80033, 50WI1630B, 50WI1630A, 50VK1652C, 50VF1652B, 50VK1652A, 50VF235D, 50VF235C, 50VF235B, 50VF235A

2) Probiotic extra strength 50 Billion capsules:

Lot numbers: 80001, 50WH1629A, 50VL1653B, 50VL1653A, 50VF079C, 50VF079B, 50VF079A

ข้อมูลทะเบียนในไทย

ไม่พบการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ข้อมูลสำคัญในประเทศไทย

จากการสืบค้นข้อมูลทะเบียนผลิตภัณฑ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น ไม่พบการขึ้นทะเบียนและไม่พบการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย

แหล่งที่มาของข่าว

https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/laboratoire-suisse-probiotic-out-specification-bacterial-count

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 39
TH EN