สรุปข่าวความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

หัวข้อข่าวที่ 1

LiDestri Food Co. Issues Allergy Alert on Undeclared Fish (Anchovy) In 24-Oz Jars of Wegman’s Italian Classics Diavolo Pasta Sauce

ประเภทผลิตภัณฑ์

อาหาร

สาระสำคัญของข่าว

หน่วยงาน U.S.FDA สหรัฐอเมริกาแจ้งข้อมูลการเรียกคืนผลิตภัณฑ์อาหารชื่อ Italian Classics Diavolo Sauce (Wegmans) ขนาด 24 ออนซ์ ของบริษัท LiDestri Food Co. เนื่องจากอาจมีปลากะตักที่ไม่ได้ระบุไว้บนฉลาก หากมีผู้รับประทานแล้วแพ้รุนแรงอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตขณะนี้ยังไม่มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ข้อมูลทะเบียนในไทย

ไม่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ข้อมูลสำคัญในประเทศไทย

จากการสืบค้นข้อมูลทะเบียนผลิตภัณฑ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น ไม่พบการขึ้นทะเบียนและไม่พบการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย

แหล่งที่มาของข่าว

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/lidestri-food-co-issues-allergy-alert-undeclared-fish-anchovy-24-oz-jars-wegmans-italian-classics

หัวข้อข่าวที่ 2

HSA Alert: Three Products Found To Contain Potent Medicinal Ingredients, Including Steroids And High Levels Of Banned Substance Sibutramine; Two Consumers Developed Adverse Effects

ประเภทผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร

สาระสำคัญของข่าว

หน่วยงาน HSA ประเทศสิงคโปร์แจ้งเตือนประชาชนไม่ให้ซื้อผลิตภัณฑ์ 3 รายการ เนื่องจากพบมีส่วนประกอบของยา ยาสเตียรอยด์ และสารต้องห้าม sibutramine ในระดับสูง โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการขายผ่านทาง Carousell, Qoo10, Shopee และ Facebook โดยมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ได้แก่

1. ‘LORENXO DELICIOUS PURE CHOCOLATE SUPPLEMENT’ ขายผ่านทางออนไลน์ พบว่า มีส่วนประกอบของยา Tadalafil  มีรายงานผู้ป่วยอายุ 30 ปี หลังจากบริโภคผลิตภัณฑ์มีอาการปวดศีรษะรุนแรง 1 ราย

 รูปที่ 1 ผลิตภัณฑ์ ‘LORENXO DELICIOUS PURE CHOCOLATE SUPPLEMENT’

2. ‘DND Rx9’ เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศมาเลเซียผ่านทางอินเทอร์เน็ต พบส่วนประกอบของยา    สเตียรอยด์ เช่น dexamethasone, prednisolone รวมถึงยา diclofenac มีรายงานชายอายุ30 ปี เป็น Cushing’s syndrome หลังจากรับประทานผลิตภัณฑ์เป็นเวลาหลายเดือนสำหรับโรคเกาต์

รูปที่ 2 ผลิตภัณฑ์ ‘DND Rx9’

3. ‘MOFA COFFEE’ มีการยึดผลิตภัณฑ์ที่ส่งจากประเทศมาเลเซียทางไปรษณีย์ที่สนามบินประเทศสิงคโปร์ และผลการตรวจสอบพบสาร sibutramine ระดับสูง

รูปที่ 3 ผลิตภัณฑ์ ‘MOFA COFFEE’

 ข้อมูลทะเบียนในไทย

ไม่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ข้อมูลสำคัญในประเทศไทย

จากการสืบค้นข้อมูลทะเบียนผลิตภัณฑ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น ไม่พบการขึ้นทะเบียนและไม่พบการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย

แหล่งที่มาของข่าว

https://www.hsa.gov.sg/announcements/press-release/hsa-alert-three-products-found-to-contain-potent-medicinal-ingredients-including-steroids-and-high-levels-of-banned-substance-sibutramine

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 68
TH EN