สรุปข่าวความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

หัวข้อข่าว

ICU Medical Recalls Replacement Batteries for Plum 360, Plum A+, and Plum A+3 Infusion Systems Due to Diminished Battery Life that May Impact Infusion Delivery

ประเภทผลิตภัณฑ์

เครื่องมือแพทย์

สาระสำคัญของข่าว

US FDA ประกาศว่า บริษัท ICU Medical ได้เรียกคืนเครื่องมือแพทย์ Replacement Batteries for Plum 360, Plum A+, and Plum A+3 Infusion Systems ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้กับเครื่องปั๊มเลือด ยา และสารต่างๆเข้าสู่ร่างกาย สาเหตุที่เรียกคืน เนื่องจากเกิดความผิดปกติจากกระบวนการผลิต ทำให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง อาจทำให้ระบบปั๊มไม่ทำงานหรือปิดการทำงานเร็วกว่ากำหนด ซึ่งอาจส่งผลกระทบจนเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์กับคนไข้ได้

สำหรับรุ่นการผลิตที่เรียกคืน ได้แก่

Plum 360: SUB0000864

Plum A+ and Plum A+3: SUB0000594

ข้อมูลทะเบียนในไทย

ไม่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ข้อมูลสำคัญในประเทศไทย

จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

แหล่งที่มาของข่าว

https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/icu-medical-recalls-replacement-batteries-plum-360-plum-and-plum-a3-infusion-systems-due-diminished

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 47
TH EN