สรุปข่าวความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

หัวข้อข่าวที่ 1

Single Use Repositionable Clip

ประเภทผลิตภัณฑ์

เครื่องมือแพทย์

สาระสำคัญของข่าว

หน่วยงาน Health Canada ประเทศแคนาดา     แจ้งข้อมูลการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ชื่อ Single Use Repositionable Clip โมเดลหรือรุ่นที่ HX-202LR, HX-202UR ของบริษัท Olympus Medical Systems corp. เนื่องจากมีข้อร้องเรียนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับคลิปไม่สามารถทำงานได้ตามที่คาดไว้หรือติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย

ข้อมูลทะเบียนในไทย

ไม่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ข้อมูลสำคัญในประเทศไทย

จากการสืบค้นข้อมูลทะเบียนผลิตภัณฑ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น ไม่พบการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย

แหล่งที่มาของข่าว

https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/single-use-repositionable-clip

หัวข้อข่าวที่ 2

Nina’s Pierogies brand Vegan Cheddar Pierogies recalled due to undeclared milk

ประเภทผลิตภัณฑ์

อาหาร

สาระสำคัญของข่าว

หน่วยงาน Health Canada ประเทศแคนาดา     แจ้งข้อมูลการเรียกคืนผลิตภัณฑ์อาหารชื่อ Vegan Cheddar Pierogies ของบริษัท Nina’s Pierogies. เนื่องจากเพราะอาจมีส่วนประกอบของนมที่ไม่ได้แจ้งไว้บนฉลาก

รูปภาพ: ผลิตภัณฑ์ Vegan Cheddar Pierogies

ข้อมูลทะเบียนในไทย

ไม่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ข้อมูลสำคัญในประเทศไทย

จากการสืบค้นข้อมูลทะเบียนผลิตภัณฑ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น ไม่พบการขึ้นทะเบียนและไม่พบการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย

แหล่งที่มาของข่าว

https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/nina-s-pierogies-brand-vegan-cheddar-pierogies-recalled-due-undeclared-milk

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 69
TH EN