สรุปข่าวความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำวันที่ 1 กันยายน 2566

หัวข้อข่าว
Marlex Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Digoxin Tablets USP, 0.125mg and Digoxin Tablets USP, 0.25mg Due to Label Mix-Up

ประเภทผลิตภัณฑ์
ยา

สาระสำคัญของข่าว
USFDA แจ้งข้อมูลการเรียกคืนยา Digoxin Tablets USP 0.125mg (lot# E3810) และ Digoxin Tablets USP 0.25 mg (lot# E3811) โดยสมัครใจ ของบริษัท Marlex Pharmaceuticals, Inc. เนื่องจากพบการระบุฉลากผิดพลาด โดย Digoxin Tablets, USP 0.125mg ฉลากระบุเป็น Digoxin Tablets USP, 0.25mg Tablets และ Digoxin Tablets USP, 0.25 mg ฉลากระบุเป็น Digoxin Tablets, USP 0.125mg

ข้อมูลทะเบียนในไทย
ไม่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ข้อมูลสำคัญในประเทศไทย
จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และข้อมูลจากSAT กองยา ไม่พบทะเบียนนำเข้าของยาดังกล่าวที่ผลิตโดยบริษัท Marlex Pharmaceutical และได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลเฝ้าระวังการนำเข้าผลิตภัณฑ์แล้ว

แหล่งที่มาของข่าว
https://moph.cc/eI7ZUVTHj

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 42
TH EN