สรุปข่าวความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำวันที่ 7 กันยายน 2566

1. หัวข้อข่าว

WEFUN Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of WEFUN Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil

ประเภทผลิตภัณฑ์

อาหาร

สาระสำคัญของข่าว

หน่วยงาน U.S.FDA แจ้งว่าบริษัท WUFAN Inc กำลังเรียกคืนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร WEFUN Capsule lot #18520168 และ 09/30/2026 จำนวน 30 กล่อง ตามความสมัครใจ สืบเนื่องจาก  ผลการวิเคราะห์ของหน่วยงาน U.S.FDA พบการปนเปื้อนยา sildenafil  ซึ่งเป็นยารักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในชายในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ข้อมูลทะเบียนในไทย

ไม่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ข้อมูลสำคัญในประเทศไทย

ไม่พบการโฆษณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในเว็บไซต์ https://shopee.co.th และ https://www.lazada.co.th    

แหล่งที่มาของข่าว

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/wefun-inc-issues-voluntary-nationwide-recall-wefun-capsules-due-presence-undeclared-sildenafil

2. หัวข้อข่าว

OBC Group Corp Recalls Nuez de la India Seeds and Capsules Products Due to Possible Health Risks

ประเภทผลิตภัณฑ์

อาหาร

สาระสำคัญของข่าว

หน่วยงาน U.S.FDA แจ้งว่าบริษัท OBC Group Corp กำลังเรียกคืนผลิตภัณฑ์ NUT DIET MAX Nuez de la India Seeds and Capsules สืบเนื่องจาก ผลการวิเคราะห์ของหน่วยงาน U.S.FDA พบรำเพย (Thevetia peruviana) อยู่ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งทุกส่วนของพืชนิดนี้ประกอบด้วยสาร cardiac glycosides ซึ่งเป็นพิษอย่างมากต่อมนุษย์และสัตว์ การรับประทานรำเพยอาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบประสาท ระบบทางเดินอาการ และหัวใจและหลอดเลือดอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ โดยผู้ป่วยอาจแสดงอาการคลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ท้องเสีย ปวดท้อง หัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นต้น

ข้อมูลทะเบียนในไทย

ไม่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ข้อมูลสำคัญในประเทศไทย

ไม่พบการโฆษณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในเว็บไซต์ https://shopee.co.th และ https://www.lazada.co.th    

แหล่งที่มาของข่าว

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/obc-group-corp-recalls-nuez-de-la-india-seeds-and-capsules-products-due-possible-health-risks

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 96
TH EN