สรุปข่าวความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำวันที่ 12 กันยายน 2566

หัวข้อข่าว

Novartis Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Sandimmune® Oral Solution (Cyclosporine Oral Solution, USP), 100 mg/mL Due to Crystallization

ประเภทผลิตภัณฑ์

ยา

สาระสำคัญของข่าว

หน่วยงาน U.S.FDA แจ้งข้อมูลการเรียกคืนโดยสมัครใจในสหรัฐอเมริกาของยา Sandimmune® Oral Solution (cyclosporine oral solution, USP), 100 mg/mL, lot FX001691, expiration date 12/2025 เนื่องจากพบการก่อตัวของผลึกยา cyclosporine ในบางขวด ซึ่งสามารถทำให้ขนาดยาผิดพลาดได้ ทั้งนี้ไม่พบปัญหานี้ในสูตรยาอื่นของ Sandimmune®

ข้อมูลทะเบียนในไทย

ไม่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

แหล่งที่มาของข่าว

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/novartis-issues-voluntary-nationwide-recall-one-lot-sandimmuner-oral-solution-cyclosporine-oral

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 117
TH EN