สรุปข่าวความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

1. หัวข้อข่าว

Health product recall Pink Cherry Health Products: No market authorization

ประเภทผลิตภัณฑ์

อื่นๆ

สาระสำคัญของข่าว

หน่วยงาน Government of Canada ประเทศแคนาดาแจ้งข้อมูลการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต 3 รายการได้แก่ Mojo Get it On Prostate Stimulating Gel, Pro Longer Maximum Strength และ Rock Solid Delay Spray

ข้อมูลทะเบียนในไทย

ไม่พบทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย และไม่พบการขายบนอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย

แหล่งที่มาของข่าว

https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/pink-cherry-health-products-no-market-authorization

2. หัวข้อข่าว

FDA Advises Parents and Caregivers Not to Buy or Feed WanaBana Apple Cinnamon Fruit Puree Pouches to Toddlers and Young Children Because of Elevated Lead Levels

ประเภทผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร

สาระสำคัญของข่าว

หน่วยงาน US.FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งเตือนผู้ปกครองไม่ให้ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ถุงสำหรับเด็กที่ถูกเรียกคืนจากแบรนด์ WanaBana, Schnucks และ Weis  เนื่องจากตรวจพบสารตะกั่วระดับสูงในบรรจุภัณฑ์

ข้อมูลทะเบียนในไทย

ไม่พบทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย และไม่พบการขายบนอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย

แหล่งที่มาของข่าว

https://www.fda.gov/food/alerts-advisories-safety-information/fda-advises-parents-and-caregivers-not-buy-or-feed-wanabana-apple-cinnamon-fruit-puree-pouches

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 38
TH EN