สรุปข่าวความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

1. หัวข้อข่าว

Tyson Foods Inc. Recalls Chicken Patty Product Due to Possible Foreign Matter Contamination

ประเภทผลิตภัณฑ์

อาหาร

สาระสำคัญของข่าว

หน่วยงาน USDA ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งข้อมูลการเรียกคืนผลิตภัณฑ์นักเก็ตไก่ชุบเกล็ดขนมปัง Tyson FULLY COOKED FUN NUGGETS BREADED Shaped CHICKEN PATTIES รหัสล็อต 2483BRV0207, 2483BRV0208, 2483BRV0209 และ 2483BRV0210 เนื่องจากพบการร้องเรียนจากผู้บริโภคว่าพบชิ้นส่วนโลหะขนาดเล็กในบรรจุภัณฑ์

ข้อมูลทะเบียนในไทย

ไม่พบทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย และไม่พบการขายบนอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย

แหล่งที่มาของข่าว

https://www.fsis.usda.gov/recalls-alerts/tyson-foods-inc–recalls-chicken-patty-product-due-possible-foreign-matter

-not-buy-or-feed-wanabana-apple-cinnamon-fruit-puree-pouches

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 35
TH EN