สรุปข่าวความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

1. หัวข้อข่าว

FDA warns consumers not to purchase or use certain eye drops from several major brands due to risk of eye infection

ประเภทผลิตภัณฑ์

ยา

สาระสำคัญของข่าว

หน่วยงาน US.FDA และสำนักข่าว Bloomberg แจ้งอัพเดทเตือนผู้บริโภคไม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์ยาหยอดตาที่ถูกเรียกคืนจากร้านค้าปลีกหลายยี่ห้อ ดังนี้ CVS Health, Leader, Rugby, Rite Aid, Target Up & Up และ Velocity Pharma รวมถึงผลิตภัณฑ์ equate hydration PF lubricant eye drop ที่ผลิตโดยบริษัท Kilitch Healthcare India Ltd ประเทศอินเดีย เนื่องจากพบความเสี่ยงของการทำให้เกิดการติดเชื้อ โดยการเรียกคืนครั้งนี้ยังไม่พบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ โดยเดือน ก.พ.66  US.FDA เรียกคืนน้ำตาเทียมของบริษัท Global Pharma Healthcare ประเทศอินเดีย ยี่ห้อ EzriCare & Delsam Pharma ซึ่งพบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จำนวน 55 ฉบับ โดยเป็นรายงานเสียชีวิต 1 ฉบับ

ข้อมูลทะเบียนในไทย

ไม่พบทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย และไม่พบการขายบนอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย

แหล่งที่มาของข่าว

https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-warns-consumers-not-purchase-or-use-certain-eye-drops-several-major-brands-due-risk-eye#eyedrops

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 90
TH EN