สรุปข่าวความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

หัวข้อข่าว

Today The World Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Sustain and Schwinnng brand Dietary Supplement Capsules Due to the Presence of Undeclared Tadalafil and Nortadalafil

ประเภทผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร

สาระสำคัญของข่าว

หน่วยงาน U.S.FDA สหรัฐอเมริกา แจ้งข้อมูลการเรียกคืน โดยสมัครใจของ บริษัท Today the World ในผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารชื่อ SUSTAIN: BTH:230551, หมดอายุวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 และ BTH: 230571, หมดอายุวันที่
14 พฤษภาคม 2569 และ SCHWINNNG Lot 2108 หมดอายุเดือน ตุลาคม 2567 เนื่องจากพบ ยา tadalafil และ nortadalafil ซึ่งเป็นยารักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในนผู้ชายอาจไม่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

ภาพแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ปลอดภัย

ข้อมูลทะเบียนในไทย

จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียนของสำนักงานฯ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไม่พบการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อาจมีขายผ่านทางออนไลน์หรืออาจถูกนำเข้าจากการท่องเที่ยวหรือซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ตจากผู้บริโภคได้

แหล่งที่มาของข่าว

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/today-world-issues-voluntary-nationwide-recall-all-lots-sustain-and-schwinnng-brand-dietary

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 63
TH EN