สรุปข่าวความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

หัวข้อข่าว

Recall of Certain Saline and Sterile Water Medical Products Associated with Nurse Assist: FDA Safety Communication

ประเภทผลิตภัณฑ์

ยา

สาระสำคัญของข่าว

หน่วยงาน U.S.FDA สหรัฐอเมริกา แจ้งเตือนผู้บริโภคและบุคลากรทางแพทย์ไม่ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการเรียกคืนโดยสมัครใจ คือ 0.9% Sodium Chloride Irrigation USP และ Sterile Water for Irrigation USP จากผู้ผลิต บริษัท Nurse Assist, LLC และมีการจำหน่ายในชื่อการค้าที่หลากหลายคือ Nurse Assist, Cardinal, Covidien, Halyard Owens Minor, Idexx, Mac Medical, McKesson, Medichoice Owens Minor, Medline, Sol, SteriCare, Trudell และ Vyaireเนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจไม่ปราศจากเชื้อส่งผลให้เกิดการติดเชื้อร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ข้อมูลทะเบียนในไทย

จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียนของสำนักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย

แหล่งที่มาของข่าว

https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/recall-certain-saline-and-sterile-water-medical-products-associated-nurse-assist-fda-safety

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 110
TH EN