สรุปรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา Metformin จากฐานข้อมูล Thai Vigibase ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2562

สรุปรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา
Metformin จากฐานข้อมูล Thai Vigibase ระหว่างปี
พ.ศ. 2558 – 2562 

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 261
TH EN