สรุปรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา Metformin จากฐานข้อมูล Thai Vigibase ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2564

สรุปรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา Metformin จากฐานข้อมูล Thai Vigibase ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2564 

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 492
TH EN